พระแสนแซ่คู่บ้าน พระธาตุขุนตาลคู่เมือง รอยพระบาทลือเลื่อง ขุนตาลเมืองคนดี     /// สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล ยินดีต้อนรับ ///                       

 

เมนูหลัก

 

แนะนำสำนักงาน

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

โครงสร้าง/อัตรากำลัง

 

ทำเนียบเกษตรอำเภอ

 

ข้อมูลอำเภอ

 

ข้อมูลเศรษฐกิจอำเภอ

 

แผนที่อำเภอ

 

แผนที่กลุ่มชุดดิน

 

โครงการที่สำคัญ

 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

 

ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอ

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

รายงานการประชุม

 

ข่าวสำนักงานเกษตร

 

แผนพัฒนาการเกษตร

 

งานระบบส่งเสริม

เว็บไซด์หน่วยงานในกรมฯ

กองการเจ้าหน้าที่กองคลังSSNETCheck E-mail DOAEE-Learningสหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯการสอบ/สมัครงานกรมฯ

คลินิกเกษตรวิสาหกิจชุมชน

โครงการ GAP

ศูนย์บริการฯ(ศบกต.)

โครงการสายใยรักฯ

โครงการคลินิกเกษตรฯ

โครงการประกันภัยฯ(ข้าว)การขึ้นทะเบียนข้าวนาปีการขึ้นทะเบียนข้าวรอบ 2

งานสารสนเทศการผลิตข้อมูลสถาบันเกษตรกรการบริการจัดการองค์กรใบรับรองเงินเดือน

 

จำนวนผู้มาแอ่วหา

 

***มาตรการลดต้นทุนการผลิตข้าว ****

*** แจ้งเกษตรกรเตรียมขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ปี 2556/57***

***ประมวลภาพกิจกรรมการจัดงานพ่อขุนเม็งราย ประจำปี 2556***

***จุดถ่ายทอดเกษตรกร โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ***

*** ประมวลภาพ การเตรียมการและจัดงานรับเสด็จ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชการ เสด็จทรงเิปิดอาคารศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ในวันที่ 18 กันยายน 2555 ณ บ้านห้วยสัก หมู่ 15 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ***

คลิก 1. คลิก 2. คลิก 3. คลิก 4. คลิก 5. คลิก 6.

คลิก 7. คลิก 8.

    รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2555

     การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตลำไย  

    มหัศจรรย์สารพด. 1-12

    ประโยชน์ของการไม่เผาตอซังข้าว

    สกู๊ปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร, เกษตรอำเภอ

    สถานการณ์โรคและแมลงศัตรูข้าวประจำสัปดาห์

    สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน  

      

 
 

นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอขุนตาล และนายเดชาธร กาชัย เกษตรอำเภอพาน

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ สำนักงานเกษตรอำเภอพาน และอำเภอขุนตาล ประชุม DM ร่วม พร้อมศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส.อำเภอขุนตาล,เชียงของ,เชียงแสน และแม่สาย

ในวันที่ 8 - 9 มกราคม 2556

นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอขุนตาล

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมงานโครงการอำเภอขุนตาลยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดร่องขุ่น หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2555

นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอขุนตาล

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานโครงการคลินิเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ณ ไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555

นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอขุนตาล

พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุนตาล

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2555

                         

 

 

สำนักงานเกษตร

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอพานอำเภอเวียงชัยอำเภอแม่ลาวอำเภอแม่จันอำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของอำเภอเทิงอำเภอพญาเม็งรายอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอป่าแดดอำเภอแม่สรวยอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอเวียงแก่นอำเภอดอยหลวงอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 

 

Website หน่วยงาน

 

กระทรวงเกษตรและสหรณ์สำนักงานปลัดกระทรวงกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมพัฒนาที่ดินกรมชลประทานกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

สสข.6 จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ข้อมูลการเกษตร

 

ห้องสมุดการเกษตร

 

สื่อเกษตรครบวงจร

 

ศูนย์ฯองค์ความรู้การเกษตร

 

สถานีวิทยุการเกษตร